Multe simptome ale unor bol i

incep sa se reduca sau sa dispara complet dup

? detoxifierea organismului. Toxinele din corp afecteaz? puternic starea noastra de s?n?tate. Aceasta poate fi cauza diferitelor probleme de s?n?tate în ceea ce prive?te pielea, p?rul ?i multe boli interne. În prezent, suntem într-adev?r expusi in fata ac?iunii multor toxine pe care le absorbim odata cu aerul, apa ?i,mai ales cu produsele alimentare. Lumea din afara este cauza principal? a toxinelor. Acestea sunt  a?a-numitele toxine exogene care provin din afara corpului. E

le se nasc ca urmare a dezvolt?rii tehnologiei industriale, motorizarii ?i urbanizarii.

Este foarte dificil s? mai g?sim in ziua de azi medii nepoluate. Substan?ele toxice intra in corpul nostru odata cu aerul, alimentele si apa ?i se cumuleaza in interiorul organismul provocand dereglari. Faptul c? organismul uman absoarbe aproximativ 8 kg de TOXINE poate p?rea de necrezut, insa este foarte adev?rat. O parte dintre acestea sun neutralizate, dar nu toate. Restul r?mân în corpul nostru  ?i pe parcurul vietii se vor aduna din ce in ce mai multe.

More »